Projektowanie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sanitarnych

Projektowanie instalacji to pierwszy i jeden z ważniejszych etapów naszej pracy. Etap ten opiera się na wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy naszych ekspertów. Rozpoczynając proces projektowania skupiamy się na dokładnym poznaniu potrzeb naszych partnerów biznesowych i znalezieniu najbardziej optymalnych rozwiązań dla danej inwestycji.

Świadczymy usługi projektowe we wszystkich fazach procesu budowlanego: koncepcja wstępna, projekt budowlany, projekt wykonawczy. Zajmujemy się:

• projektowaniem instalacji wentylacji mechanicznej
• projektowaniem Instalacji klimatyzacji
• projektowaniem Instalacji grzewczych i chłodniczych
• projektowaniem Instalacji wodnych i kanalizacyjnych
• projektowaniem instalacji oddymiania i napowietrzania

Formuła „zaprojektuj i wybuduj”

Kompleksowość naszych usług to jeden z elementów dający nam przewagę konkurencyjną. Posiadamy doświadczenie w zakresie projektowania, realizacji, jak również serwisu, dlatego oferujemy naszym partnerom biznesowym kompleksową usługę na najwyższym poziomie technicznym, która spełnia jednocześnie ich oczekiwania finansowe.

Zajmujemy się realizacją robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i HVAC w formule przetargowej „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji usługi odpowiadamy zarówno za przygotowanie projektu, jak i wykonanie prac instalacyjnych wg standardów i wytycznych inwestora.

„Zaprojektuj i wybuduj”, czyli od projektu do realizacji

Usługa realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na przygotowaniu kompletnej dokumentacji projektowej instalacji na podstawie załączonej przez Zamawiającego koncepcji. Po przygotowaniu projektu i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego następuje wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych. W celu zachowania najwyższej jakości usług, odpowiadamy za koordynację postępu prac na każdym etapie realizacji inwestycji.
Usługa w formule „zaprojektuj i wybuduj” usprawnia i skraca czas realizacji inwestycji, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.