Wentylacja przemysłowa

Wentylacja mechaniczna przemysłowa służy do usuwania zużytego powietrza i zastępowania go świeżym w trudnych warunkach technologicznych. Ma na celu zapewnienie zrównoważonej temperatury, zmniejszenie obecności pyłów i szkodliwych substancji w powietrzu oraz zapewnienie świeżego, wolnego od zanieczyszczeń powietrza.

W zależności od rodzaju procesów technologicznych do powietrza przedostają się pyły oraz różnego rodzaju szkodliwe substancje w postaci par, gazów i aerozoli. Substancje stosowane w procesie produkcji bywają toksyczne, łatwopalne, a nawet wybuchowe.

Przemysłowa wentylacja mechaniczna

Skuteczna wentylacja przemysłowa jest niezbędnym elementem infrastruktury technicznej obiektów przemysłowych. Jej poprawne zaprojektowanie i właściwy dobór urządzeń, uwzględniające specyficzne warunki lokalne, stanowią podstawę spełnienia wymagań w zakresie wentylacji.

Wentylacja obiektów przemysłowych, tj.: magazyny, hale produkcyjne, hangary, czy chłodnie, wiąże się z koniecznością jednoczesnego spełnienia tych wymagań. Mowa o zapewnieniu:

  • właściwych warunków pracy ludzi
  • optymalnych warunków środowiskowych dla przebiegu procesów produkcyjnych
  • odpowiednich warunków do przechowywania towarów lub surowców.

Posiadamy szerokie doświadczenie w projektowaniu i instalacji wentylacji i klimatyzacji przemysłowej, którego potwierdzeniem są nasze realizacje.

Wentylacja obiektów przemysłowych i hal produkcyjnych

W budynkach i halach należących m.in. do zakładów produkcyjnych wykorzystywane maszyny i urządzenia generują podczas pracy szkodliwe substancje. Trafiają one do powietrza, które wymaga oczyszczania. Przemysłowe instalacje wentylacyjne mają za zadanie wyłapywanie z powietrza niebezpiecznych i szkodliwych związków (oparów, pyłków, pozostałości spalania) i transportowanie ich poza obiekt, w którym przebywają ludzie. Oprócz tego wentylacja przemysłowa ma zapewnić właściwą wymianę powietrza, temperaturę i wilgotność w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy.

Nasza oferta obejmuje projektowanie i instalację skomplikowanych układów przemysłowej wentylacji mechanicznej, w tym fabryk, wentylacji hal produkcyjnych, hal magazynowych, czy zakładów przetwórstwa, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Odciągi przemysłowe

W niektórych branżach skuteczna wentylacja przemysłowa nie wystarczy do prawidłowego funkcjonowania instalacji. Podczas produkcji i cięcia drewna, aluminium czy PVC, wentylację wspierają odciągi przemysłowe. Usuwają pyły, trociny i inne zanieczyszczenia gromadzące się we wnętrzu urządzeń. Odpowiedni dobór i montaż odciągu do odpylania zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w ich wnętrzu. Odciągi przemysłowe wydłużają zatem żywotność maszyny i zapobiegają jej awariom.

Działanie odciągów przemysłowych znacznie podnosi też jakość i bezpieczeństwo pracy w zakładach produkcyjnych. Projekt skutecznego systemu wymaga wiedzy i skrupulatności. Dlatego też projektowanie i montaż instalacji odpylających powierzamy wykwalifikowanym i doświadczonym inżynierom, czyli naszym pracownikom.