Wentylacja jest jedną z podstawowych i niezbędnych instalacji w każdym budynku. Zadaniem systemu wentylacji jest ciągła wymiana powietrza zużytego na świeże oraz usunięcie zanieczyszczeń gazowych, parowych oraz pyłowych lub ich rozcieńczenie do dopuszczalnych wartości.

Dzięki zgranemu zespołowi profesjonalistów od 30 lat specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych usług wykonawczych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej obiektów biurowych, przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego: od analiz i koncepcji wstępnych, przez projekty budowlane, wykonawcze, po realizację i usługi serwisowe. Posiadamy własny zakład produkcyjny wyposażony w nowoczesny park maszyn umożliwiający prefabrykację elementów wentylacyjnych i konstrukcyjnych.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi wentylację mechaniczną należy projektować dla budynków, w których utrzymanie odpowiednich parametrów powietrza nie jest możliwe za pomocą standardowej wentylacji grawitacyjnej (naturalnej). Dlatego też instalacja wentylacji mechanicznej stosowana jest w budynkach biurowych, użyteczności publicznej, pomieszczeniach technologicznych, produkcyjnych czy magazynowych.

W A.W. Klima Sp. z o.o. zajmujemy się w wykonawstwem instalacji wentylacji mechanicznych. Specjalizujemy się w instalacji systemów:

  • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • wentylacji bytowej
  • wentylacji awaryjnej
  • wentylacji pożarowej

Zalety wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna, zwana również wymuszoną, umożliwia regulację intensywności wymiany powietrza przy pomocy urządzeń wyposażonych w wentylatory.. System zapewnia użytkownikom pełną kontrolę i możliwość sterowania w zależności od potrzeb. Na korzyść wentylacji mechanicznej przemawia też komfort codziennego funkcjonowania w budynku, który jest w nią wyposażony. System poprawia mikroklimat panujący w pomieszczeniach, oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń, może również utrzymywać wilgotność powietrza na właściwym poziomie.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Głównym zadaniem zrównoważonej wentylacji mechanicznej jest utrzymywanie właściwej czystości i temperatury powietrza. Wyciąg mechaniczny z odzyskiem ciepła spełnia dodatkową funkcję: umożliwia znaczne obniżenie strat energii cieplnej.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to system służący do usuwania zużytego powietrza z wnętrza budynku i dostarczanie w jego miejsce świeżego – z zewnątrz. Za odzyskiwanie energii cieplnej odpowiada wymiennik znajdujący się w rekuperatorze. Główna zasada działania rekuperatora polega na odzyskiwaniu ciepła z powietrza, które jest wyciągane z pomieszczeń i ogrzewania nim świeżego powietrza nawiewanego. Wymienniki o najwyższej sprawności pozwalają odzyskać nawet ponad 90% ciepła, które przy wentylacji grawitacyjnej trafiłoby poza budynek. Dzięki odzyskiwaniu energii maleją koszty ogrzewania budynku. Należy jednak pamiętać, że do osiągnięcia wysokiej efektywności takiego układu niezbędna jest właściwa izolacja, a więc szczelność obiektu.

Wentylacja bytowa

Systemy wentylacji bytowej są integralną częścią nowoczesnych budynków. Ich podstawowa funkcja to zapewnienie komfortu osobom przebywającym w obiekcie, a tym samym zapewnienie właściwej jakości powietrza.

Wentylacja bytowa ma swoje zastosowanie także w garażach i parkingach podziemnych. W podziemnych kondygnacjach stosowanie wentylacji bytowej sterowanej czujnikami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla, jest obowiązkowe. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Zgodnie z prawem intensywność wymiany powietrza musi być też określona na podstawie obliczeń liczby miejsc postojowych, typów silników samochodów, czy też odległości do wyjazdu. Stanowią one podstawę projektowania instalacji wentylacji bytowej dla danego obiektu.

Wentylacja awaryjna

W obiektach przemysłowych istotną rolę odgrywa wentylacja awaryjna. System mechaniczny o takiej charakterystyce może być uruchamiany zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz pomieszczeń. Układ wentylacji mechanicznej zapewnia skuteczne usunięcie zanieczyszczonego powietrza w przypadku wydzielania substancji toksycznych lub mogących doprowadzić do wybuchu.

Wentylacja pożarowa

W naszej ofercie znajdują się także instalacje wentylacji pożarowej, których głównym zadaniem jest szybkie pozbycie się dymu ze szlaków komunikacyjnych. Służą tym samym poprawieniu warunków ewakuacji w przypadku wystąpienia ognia w danym budynku. Tego typu instalacje stosuje się najczęściej w obiektach wielkokubaturowych, budynkach wysokich i wysokościowych, a także podziemnych kondygnacjach (parkingi i garaże podziemne).