NASZ KLUCZ DO SUKCESU

Kompleksowość, najwyższa jakość i indywidualne podejście są naszym kluczem do sukcesu.

Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego: od analiz i koncepcji wstępnych, przez projekty budowlane, wykonawcze, po realizację i usługi serwisowe.

Posiadamy własny zakład produkcyjny wyposażony w nowoczesny park maszyn umożliwiający prefabrykację elementów wentylacyjnych i konstrukcyjnych. Ma to zasadniczy wpływ na terminowość i jakość naszych usług.

Wykonawstwo

Dzięki zgranemu zespołowi profesjonalistów od 30 lat realizujemy kompleksowe usługi wykonawcze w zakresie:

 • Instalacji wentylacji mechanicznej

 • Instalacji klimatyzacji

 • Instalacji grzewczych i chłodniczych

 • Instalacji wod–kan

 • Instalacji oddymiania i napowietrzania

 • Systemów automatyki

Wykonawstwo

Dzięki zgranemu zespołowi profesjonalistów od 30 lat realizujemy kompleksowe usługi wykonawcze w zakresie:

 • Instalacji wentylacji mechanicznej

 • Instalacji klimatyzacji

 • Instalacji grzewczych i chłodniczych

 • Instalacji wod–kan

 • Instalacji oddymiania i napowietrzania

 • Systemów automatyki

PROJEKTOWANIE

Świadczymy usługi projektowe we wszystkich fazach procesu budowlanego: koncepcja wstępna, projekt budowlany, wykonawczy. Oferujemy wykonanie projektów w zakresie:

 • Instalacji wentylacji mechanicznej

 • Instalacji klimatyzacji

 • Instalacji grzewczych i chłodniczych

 • Instalacji wod–kan

 • Instalacji oddymiania i napowietrzania

PROJEKTOWANIE

Świadczymy usługi projektowe na wszystkich etapach przygotowania do inwestycji: koncepcja wstępna, projekt przetargowy, budowlany, wykonawczy oraz specyfikacje. Oferujemy wykonanie projektów w zakresie:

 • Instalacji wentylacji mechanicznej

 • Instalacji klimatyzacji

 • Instalacji grzewczych i chłodniczych

 • Instalacji wod–kan

 • Instalacji oddymiania i napowietrzania

SERWIS

W ramach usług serwisowych świadczymy:

 • Przeglądy serwisowe (w okresie gwarancji oraz w późniejszym etapie eksploatacyjnym)

 • Obsługę techniczną w zakresie: instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji grzewczych i chłodniczych

 • Prace-modernizacyjne oraz dostosowawcze (w zależności od indywidualnych potrzeb)

Posiadamy profesjonalny sprzęt oraz certyfikaty wszystkich wiodących producentów urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

SERWIS

Dzięki zgranemu zespołowi profesjonalistów od 30 lat realizujemy kompleksowe usługi wykonawcze w zakresie:

 • Instalacji wentylacji mechanicznej

 • Instalacji klimatyzacji

 • Instalacji grzewczych i chłodniczych

 • Instalacji wod–kan

 • Instalacji oddymiania i napowietrzania

 • Systemów automatyki

Formuła „zaprojektuj i wybuduj”

Realizujemy projekty w formule przetargowej „zaprojektuj i wybuduj”, w której odpowiadamy zarówno za przygotowanie projektu, jak i wykonanie prac instalacyjnych wg standardów i wytycznych inwestora.

Formuła „zaprojektuj i wybuduj”

Realizujemy projekty w formule przetargowej „zaprojektuj i wybuduj”, w której to my odpowiadamy zarówno za przygotowanie projektu, jak i wykonanie robót budowlanych (instalacyjnych).

Zapoznaj
się z nami

zobacz
realizacje

skontaktuj
się z nami