Klimatyzacja obiektów użyteczności publicznej

Systemy oraz urządzenia klimatyzacyjne mają za zadanie zapewnić wymagane parametry jakościowe powietrza w danym pomieszczeniu. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej:

 • urzędów miast i gmin
 • obiektów kulturalnych (teatry, kina, muzea)
 • obiektów sportowych (stadiony, hale, baseny)
 • placówek nauki i oświaty (przedszkola, szkoły, uniwersytety)
 • placówek opieki zdrowotnej i socjalnej (szpitale, przychodnie)
 • hoteli

a także usługowej, handlowej czy gastronomicznej.

Każdy obiekt użyteczności publicznej wymaga jakości instalacji, która zapewni nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo ich użytkownikom i pracownikom. Równie ważne jest zachowanie wymagań BHP, wysokiej efektywności oraz niskich kosztów eksploatacji. Aby system klimatyzacji spełniał wszystkie oczekiwania, w tym ekonomiczne i wydajnościowe, musi zostać odpowiednio zaprojektowany.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej. Nasze rozwiązania odpowiadają na potrzeby naszych klientów i uwzględniają najbardziej rygorystyczne standardy jakościowe. Jesteśmy znani z rzetelności i profesjonalnego podejścia do każdego realizowanego zlecenia, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie stałych partnerów biznesowych oraz otrzymanych referencjach.

Klimatyzacja placówek medycznych

Instalacje klimatyzacji i wentylacji mają szczególne znaczenie dla placówek szpitalnych, opiekuńczych, przychodni oraz instytucji około medycznych. Jakość powietrza oraz warunki środowiskowe mają tu szczególne znaczenie, ponieważ dotyczą zdrowia i życia. Zastosowanie klimatyzacji w obiektach służby zdrowia musi spełniać rygorystyczne normy, zapewniać bezawaryjność i ciągłość pracy. Projektowanie klimatyzacji placówek medycznych wymaga nie tylko precyzji i doświadczenia, ale też konieczności uwzględnienia przepisów dotyczących wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia.

W przypadku klimatyzacji placówek medycznych połączonej z systemem wentylacyjnym celem jest osiągnięcie optymalnych parametrów powietrza, z uwzględnieniem:

 • czystości pyłowej i mikrobiologicznej (sale operacyjne, gabinety zabiegowe)
 • konieczności usuwania czynników szkodliwych z pomieszczeń
 • systemów blokujących mieszanie się powietrza z różnych pomieszczeń
 • odpowiedniego poziomu nawilżenia
 • ograniczonej emisji hałasu i drgań
 • wymogów ochrony przeciwpożarowej

Klimatyzacja w kuchni gastronomicznej

W obiektach gastronomicznych komfort jest priorytetem, bez względu na porę dnia, natężenie ruchu, czy warunki klimatyczne. Funkcjonowanie kuchni gastronomicznej oraz komfort gości danego obiektu gastronomicznego (restauracji, kawiarni) zależy w dużej mierze od prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji klimatyzacji i wentylacji.

Klimatyzacja w kuchni gastronomicznej odgrywa istotną rolę w zakresie zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Jest to możliwe dzięki prawidłowo dobranym systemom wentylacji mechanicznej z jednoczesnym chłodzeniem powietrza.

Wentylacja w kuchni gastronomicznej odpowiada za niwelowanie intensywnych zapachów generowanych podczas gotowania. Para wodna oraz zapachy zanieczyszczają powietrze, co drastycznie obniża komfort pracy w pomieszczeniu.