Instalacje oddymiania i napowietrzania

Instalacje oddymiania i napowietrzania to elementy systemu wentylacji pożarowej, jednej w ważniejszych instalacji w budynku. Rolą tego układu jest wyprowadzenie z budynku trujących spalin i dymu w sytuacji wystąpienia pożaru. Specjalizujemy się w projektowaniu i montażu każdego rodzaju instalacji wentylacji pożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem pionowych dróg ewakuacji i garaży podziemnych.

Instalacje i urządzenia do ochrony pionowych dróg ewakuacyjnych projektuje się w różnego rodzaju budynkach wielokondygnacyjnych. Instalacje wentylacji pożarowej montowane są także w garażach zamkniętych dla samochodów osobowych. Konieczność zastosowania instalacji oddymiania i napowietrzania związane jest z praktyczną realizacją polskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków.

System wentylacji oddymiającej nie tylko usuwa dym z danego pomieszczenia, ale również zapewnia bezpieczną ewakuację dla osób, które w takim pomieszczeniu się znajdują. Dodatkowo instalacje oddymiania wymagają stałego dopływu powietrza zewnętrznego, określanego powietrzem kompensacyjnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych projektowane systemy wentylacji pożarowej muszą też uwzględniać bezpieczeństwo ekip ratowniczych oraz wspomagać działania straży pożarnej.

Stosowane przez nas instalacje oddymiania i napowietrzania (różnicowania ciśnienia) to kompletne zestawy urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła z klatek schodowych oraz kondygnacji podziemnych. Zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi oraz warunki do prowadzenia ewakuacji, akcji gaśniczej i działań ratowniczych.

Podział systemów wentylacji pożarowej

Pod pojęciem wentylacji pożarowej, którą wykonujemy, mieszczą się dwa systemy, których działanie może być ukierunkowane na różne cele:

  • wentylacja oddymiająca – ma na celu usuwanie dymu zgromadzonego pod stropem i utrzymanie wolnej od dymu przestrzeni, w której mogą ewakuować się ludzie
  • zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych – złożone z systemów zabezpieczających przed zadymieniem (mają usuwać dym) oraz systemów zapobiegających zadymieniu (mają nie dopuścić do pojawienia się dymu w strefie chronionej)

Wentylacja pożarowa mechaniczna

Wentylacja pożarowa mechaniczna daje wsparcie naturalnemu systemowi. W takim przypadku wykorzystuje się wentylatory sterowane przez system oddymiania. Umożliwia to wyprowadzenie poza budynek zadymionego powietrza.