A&A Biotechnology

Zamawiający: Polis BUD
Lokalizacja: Gdańsk
Termin realizacji: 2020

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej

  • Instalacja klimatyzacji

Zobacz również

Zapoznaj
się z ofertą

Zapoznaj
się z nami

skontaktuj
się z nami