KLIMATYZACJA HAL PRODUKCYJNYCH

Efektywne odprowadzanie ciepła jest szczególnie istotne w obiektach związanych z przemysłem, np. hal produkcyjnych. Podstawowym zadaniem klimatyzacji hal produkcyjnych jest zagwarantowanie optymalnych parametrów powietrza – temperatury i wilgotności, korzystnych z punktu widzenia procesów produkcyjnych.

Klimatyzacja na hali produkcyjnej

Systemy chłodzenia hal produkcyjnych są niezbędne dla zachowania właściwego mikroklimatu. Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń socjalnych i biurowych to przede wszystkim zapewnienie komfortu cieplnego. W pomieszczeniach zaplecza technicznego warunki mikroklimatu utrzymuje się na poziomie umożliwiającym zabezpieczenie i prawidłowe działanie znajdujących się w nich urządzeń i instalacji. W przypadku stref produkcyjnych klimatyzacja na hali musi być dostosowana do specyfiki i potrzeb danej gałęzi przemysłu.

W branży elektronicznej stosuje się zaawansowane systemy klimatyzacji technologicznej (precyzyjnej). Wymaga tego produkcja coraz bardziej skomplikowanych i drogich urządzeń elektronicznych.

W niektórych gałęziach przemysłu wymagane są kontrolowane warunki czystości. W takich przypadkach mówi się o klimatyzacji pomieszczeń czystych (clean room). Klimatyzacja tego typu znajduje zastosowanie m.in. w przemysłach farmaceutycznym i spożywczym, a także placówkach medycznych i laboratoriach. Polega na skutecznej filtracji zanieczyszczeń oraz utrzymaniu pełnej sterylności w pomieszczeniach, gdzie wymogi czystości powietrza są określone w sposób szczególnie rygorystyczny.

Chłodzenie hal produkcyjnych

System klimatyzacji hali produkcyjnej składa się z pojedynczych urządzeń, bądź złożonych układów. Wiele zależy od wielkości obszaru, na który instalacja ma oddziaływać. Mechanizmy klimatyzacyjne działając we współpracy z centralą wentylacyjną, muszą być kompatybilne i uzupełniać swoje funkcje.

Zapewnienie mikroklimatu hal produkcyjnych powinno uwzględniać rodzaj i wielkość pojawiających się zanieczyszczeń. W tych o podwyższonych wymaganiach oraz przy dużych zanieczyszczeniach muszą być stosowane rozbudowane instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, a często nawet skomplikowane i kosztowne systemy uzdatniające nawiewane powietrze.

Specjalizujemy się w projektowaniu i instalacji efektywnych układów wentylacji i klimatyzacji hal produkcyjnych dla różnych branż. Wdrażamy optymalne rozwiązania pozwalające na uzyskanie konkretnych warunków w budynkach przemysłowych przy zachowaniu ekonomiczności przedsięwzięcia.